Gratis parkering
10.000 kvm shopping
100.000 olika artiklar till lågpris

Bo Ohlsson utbyggnad

Följ med oss på vår utbyggnad. Här kommer vi lägga ut bilder och artiklar som berör utbyggnaden av vårt varuhus.

Bo Ohlsson köper gamla lokstallet – ”Kommer vara i blickfånget”

Bo Ohlssons utbyggnad framskrider som planerat. Nya parkeringen är i princip klar och härnäst ska en lagerbyggnad ta form strax bredvid.

Dessutom har kommunens politiker gett ett första klartecken för att varuhuset får köpa gamla lokstallet på Scan-området.

Tomelilla • Publicerad 13 oktober 2023

I januari fick Bo Ohlsson definitivt klartecken från kommunen att dra igång sin utbyggnad, där det gamla Scan-området ska integreras med ytan där varuhuset i dag huserar. Etappvis ska nuvarande 10 000 kvadratmeter växa till 18 000 kvadrat.

Under sommaren drog projektet igång med att få till en ny parkering på andra sidan järnvägsspåren.

”Lokstallet är K-märkt och vi vet inte riktigt vad det sätter för begränsningar när det gäller att etablera någon verksamhet i det.”

Michael Persson, vd Bo Ohlsson.

– Nu börjar det närma sig en färdig parkering och nästa steg är att börja titta på en lagerutbyggnad på gamla Scan-området, säger Michael Persson, vd på Bo Ohlsson.

Parallellt med arbetet har Tomelillas politiker diskuterat en förfrågan från varuhuset, rörande att köpa loss det gamla lokstallet.

– Det ligger på vårt område och då känns det bättre och tryggare att äga det, säger Michael Persson.

Kommunens förvaltning har berett ärendet och förklarat att lokstallet är ”utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram”.

I handlingarna framgår också: ”Bo Ohlsson menar att lokstallet vid en expansion av varuhuset kommer vara i blickfånget när kunderna förflyttar sig mellan parkeringen och butiken och då är det önskvärt att vi kan påverka det första intrycket, detta genom att hålla byggnaden i ett skick som ger ett positivt intryck och även kunna använda den för ett passande ändamål.”

Michael Persson kan dock i dag inte närmare säga vad ett sådant ändamål skulle vara.

– Lokstallet är K-märkt och vi vet inte riktigt vad det sätter för begränsningar när det gäller att etablera någon verksamhet i det.

Så du kan i dag inte säga att det blir korvkiosk i gamla lokstallet?

– Nej, allt handlar om vad vi faktiskt får göra.

Bo Ohlsson utbyggnad

Varuhuset ska växa

Sommaren 2019 lanserade Bo Ohlsson sina visioner för framtiden. Varuhuset siktade på att bli mycket större till ytan, och slakteriområdets nordvästra del skulle bli en stor parkering samtidigt som östra delen kunde husera en byggmarknad eller ett lekland. Även ett hotell planerades, på platsen där Disponentvillan då fortfarande stod kvar. Sedan dess har planerna reviderats och antagits av Tomelilla kommun. Varuhuset ska byggas om etappvis och växa till 18 000 kvadrat, att jämföra med dagens 10 000 kvadrat.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har redan gett klartecken för att Bo Ohlsson får lösa lokstallet för 500 000 kronor.

Ett definitivt beslut fattas i kommunstyrelsen i nästa vecka.

När det gäller den fortsatte utbyggnaden hoppas Michael Persson att allt fortsätter löpa på som planerat. Det skulle innebära att själva varuhuset börjar byggas ut 2026.

– Det blir i så fall första etappen och vi håller tummarna för det blir så.

Snart grönt ljus för Bo Ohlsons plan att bygga ut varuhuset

På tisdag den 17 januari kan utbyggnadsplanerna för Bo Ohlsson ta ännu ett stort kliv framåt. Om ingen överklagar i sista stund vinner detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga ut varuhuset laga kraft.

Tomelilla • Publicerad 16 januari 2023

På tisdagen den 17 januari, formellt till midnatt, går klagandetiden ut för detaljplanen för Stärkan 1 och Slakteriet 11. Planen som gör det möjligt för varuhuset Bo Ohlsson att på sikt bygga ut med ytterligare drygt 12 000 kvadratmeter handel och kommersiell bebyggelse, nya parkeringar och – kanske – ett hotell.

På fredagsförmiddagen hade ingen ännu överklagat beslutet att anta den nya detaljplanen.

– Under samrådet så kom det rätt mycket kritik mot planen. Så vi ändrade på en del till granskningsskedet – vi tog bort byggrätt i nordväst, mot Norreplan och sänkte takhöjder. Sen tycker jag det var väldigt positiva tongångar, säger Marcus Carlevåg, planarkitekt på Tomelilla kommun.

Några dagar innan jul fick han för ovanlighetens skull berätta om planförslaget för politikerna i kommunfullmäktige.

– Det är nog första gången som ett detaljplanärende går till fullmäktige under min tid men då detta är av principiell vikt för hela kommunen och vår centrumutveckling ska vi få en dragning, motiverade kommunfullmäktiges ordförande Leif Sandberg (C).

Planen antogs utan någon debatt i fullmäktige. SD:s ledamöter meddelade dock att de inte deltog i beslutet eftersom partiet tidigare slagits för att varuhuset istället ska flytta till ett område vid Activegården – men då utan att få gehör.

Detaljplanen som politikerna antog innebär att byggrätten utökas för Bo Ohlsson på båda sidor om järnvägen. På det nuvarande området får varuhuset bygga ut från dagens cirka 10 000 kvadratmeter till runt 15 500.

På östra sidan järnvägen ger planen möjlighet till kommersiell bebyggelse – däribland möjlighet att bygga hotell – på ytterligare 6 800 kvadratmeter. Här ryms också en ny parkering med plats för 590 bilar. De två handelsområdena förbinds med varandra genom en överfart för bilister, cyklister och gående över järnvägen.

Det gamla lokstallet på östra sidan måste bevaras men det får byggas till och användas för handel eller centrumändamål.

Områdets fridlysta fladdermöss måste skyddas. I planen slås det också fast att träd måste sparas till och öppna ytor ska skötas så att de gynnar växter och insekter. Även områdets dagvattendamm ska utvecklas till ett mindre naturområde till förmån för skyddade arter i området.

Innan Bo Ohlsson sätter spaden i jorden måste marken på östra sidan saneras från föroreningar och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ha godkänt åtgärderna.