Sponsring

Bo Ohlsson har i många år sponsrat flera olika föreningar och vi hoppas att alla som tagit del av detta har haft stor nytta av sponsringen.

Vi fokuserar vår sponsring till att stödja föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Vi menar att barn och ungdomar ska ha en stor möjlighet att röra på sig och samtidigt träffa många andra barn och ungdomar.

Om er förening önskar sponsring behöver vi en skriftlig ansökan oss tillhanda senast den 1 oktober. Därefter behandlar vi er ansökan och återkommer till er månaden efter.

Du är välkommen att skicka in ansökan på sponsor@bo-ohlsson.se .

För att söka sponsring måste föreningen uppfylla följande kriterier:

-Föreningen ska ha en barn och ungdomsverksamhet

-Föreningen ska ha en sund ekonomi

-Bo Ohlssons logo ska synas enligt överenskommelse

-Föreningen ska vara verksam i Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Skurup eller Simrishamn