Gratis parkering
10.000 kvm shopping
100.000 olika artiklar till lågpris

Läs om oss i YA

Bo Ohlssons planer snart verklighet

Ett hotell på platsen där Disponentvillan tidigare låg och en rejäl utbyggnad av varuhuset med parkeringar ut mot gamla Scanområdet.

Ambitionerna för Bo Ohlssons framtid är högt ställda och inom kort hoppas kommunstyrelsen kunna fatta beslut om den detaljplan som har arbetats fram sedan samrådets synpunkter summerats.

TOMELILLA Sommaren 2019 lanserade Bo Ohlsson sina visioner för framtiden. Varuhuset siktade på att bli mycket större till ytan, att göra slakteriområdets nordvästra del till en stor parkering och möjliggöra att östra delen av samma område kunde husera en byggmarknad eller ett lekland. Även ett hotell planerades, på platsen där Disponentvillan då fortfarande stod kvar.

Detaljplanen som föreskrev allt detta gick ut på samråd samma sommar och sedan dess har kommunen arbetat med att införliva de tillfrågades synpunkter i ett nytt förslag.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott fick vid senaste mötet en redogörelse från förvaltningen kring var arbetet står just nu.

– Från kommunens sida är vi jättepositiva till Bo Ohlssons planer för framtiden, men förstås också väl medvetna om att detta utgör en central del av Tomelilla där det handlar om att få till en utbyggnad som smälter väl in i miljön i övrigt, säger Henrik Lundblad, näringslivschef på kommunen.

De skisser som Bo Ohlsson själva, med hjälp av en arkitektbyrå i Lund, har tagit fram visar en utbyggnad av själva varuhuset som sträcker sig fram till där järnvägsspåren i dag delar av vidare in mot Scanområdet, samt en större parkering samt ytterligare byggnader tillhörande varuhuset på norra sidan om spåren.

Skisserna visar dock inget hotellbygge men ett sådant möjliggörs i den föreslagna detaljplanen i och med att den tidigare Disponentvillan ersätts med byggrätt för hotell.

– Hotell är inte första prioritet men vi vill ha med det i planen för framtiden, säger Michael Person, vd på Bo Ohlsson.

Totalt skulle utbyggnaden innebära att Bo Ohlsson får 18 000 kvadratmeter varuhus, att jämföra med dagens 11 000. Men Michael Persson understryker att hela utbyggnaden inte kommer att ske på en och samma gång.

– Det kommer att ske i etapper utspritt över tid. Men vi är övertygade om att de här planerna inte bara är positiva för Bo Ohlsson utan för hela bygden. Detta kommer att knyta ihop området där vi ligger med centrum på ett helt annat sätt än i dag, och det kommer förstås ge fler arbetstillfällen.

Kommunalråd Leif Sandberg (C) håller med och betonar att arbetstillfällena dess- utom ofta är av arten ”första anställningen i livet”.

– Bo Ohlsson axlar ett stort ansvar när det gäller att få ut unga människor i yrkeslivet, säger Leif Sandberg.

Han menar också att utbyggnaden kommer att förändra möjligheterna att röra sig i Tomelilla generellt.

– Det här går hand i hand med beslutet om att vi ska få bort viadukten som i dag fungerar som en barriär i Tomelilla. Bygger vi bort den och Bo Ohlsson utvidgar kommer det att kännas mycket mer naturligt att gå mellan centrum och varuhuset.

Han tror att beslut om den detaljplan som nu har arbetats fram kan tas i kommunstyrelsen den 16 mars, och att det därefter är läge att presentera allt för allmänheten på nytt som startskott för att planen går ut på granskning.

– Förhoppningsvis kan vi sedan fatta ett definitivt beslut senare i år, säger Leif Sandberg.

Bo Ohlssons vd Michael Persson välkomnar att arbetet har börjat röra på sig.

– Men vi har respekt för att saker tar tid, vi vet att det är så det här måste fungera. Och för oss är det också viktigt att alla ska bli så nöjda som möjligt med detta.

Henrik Ekblom Ystén

henrik.ekblom@ystadsallehanda.se